Passiv Inkomst

Här lär du dig skaffa passiva inkomster och att tjäna pengar på internet

Villkor

Välkommen till PassivInkomst247.se!

Dessa villkor beskriver reglerna för användningen av PassivInkomst247.se: s webbplats, som finns på Www.PassivInkomst247.se.

Genom att komma åt denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor. Fortsätt inte att använda PassivInkomst247.se om du inte accepterar att följa alla villkor som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller dessa villkor, sekretesspolicy och ansvarsfriskrivning och alla avtal: ”Kund”, ”Du” och ”Din” hänvisar till dig, den person som loggar in på denna webbplats och uppfyller företagets villkor. ”Företaget”, ”oss själva”, ”vi”, ”vårt” och ”oss”, hänvisar till vårt företag. ”Party”, ”Parties”, eller ”Us”, avser både kunden och oss själva. Alla villkor hänvisar till erbjudandet, godtagandet och övervägande av betalningen som är nödvändig för att genomföra processen för vår hjälp till kunden på det mest lämpliga sättet för det uttryckliga syftet att tillgodose kundens behov när det gäller tillhandahållande av företagets angivna tjänster, i enlighet med och med förbehåll för gällande nederländska lagar. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, versaler och / eller han / hon eller de anses vara utbytbara och därför som hänvisar till densamma.

Småkakor
Vi använder användningen av kakor. Genom att gå in på PassivInkomst247.se samtyckte du till att använda cookies i enlighet med PassivInkomst247.s sekretesspolicy.

De flesta interaktiva webbplatser använder cookies för att låta oss hämta användarens information för varje besök. Cookies används av vår webbplats för att göra det möjligt för vissa områden att göra det enklare för personer som besöker vår webbplats. Vissa av våra dotterbolag / reklampartner kan också använda cookies.

Licens
Om inte annat anges äger PassivInkomst247.se och / eller dess licensgivare immateriella rättigheter för allt material på PassivInkomst247.se. Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du kan komma åt detta från PassivInkomst247.se för eget personligt bruk underkastat begränsningar som anges i dessa villkor.

Du får inte:

Publicera material från PassivInkomst247.se
Sälj, hyra eller underlicensmaterial från PassivInkomst247.se
Reproducera, kopiera eller kopiera material från PassivInkomst247.se
Omfördela innehåll från PassivInkomst247.se
Detta avtal ska börja samma dag som detta. Våra villkor skapades med hjälp av Generator för villkor och Generator för integritetspolicy.

Delar av denna webbplats ger användare möjlighet att skicka och utbyta åsikter och information inom vissa delar av webbplatsen. PassivInkomst247.se filtrerar, redigerar, publicerar eller granskar inte kommentarer innan de finns på webbplatsen. Kommentarer återspeglar inte åsikter och åsikter från PassivInkomst247.se, dess agenter och / eller dotterbolag. Kommentarer återspeglar åsikter och åsikter från den person som lägger upp sina åsikter och åsikter. I den utsträckning som tillåts av tillämpliga lagar, är PassivInkomst247.se inte ansvarigt för Kommentarerna eller för något ansvar, skador eller utgifter som orsakats och / eller lidits till följd av användning av och / eller publicering av och / eller utseende av Kommentarerna på denna webbplats.

PassivInkomst247.se förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och ta bort alla kommentarer som kan anses olämpliga, stötande eller orsakar brott mot dessa villkor.

Du garanterar och representerar att:

Du har rätt att lägga upp kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycke till att göra det;
Kommentarerna inkräktar inte på någon immateriell rättighet, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke som tillhör någon tredje part;
Kommentarerna innehåller inte något förtalande, ärekränkande, stötande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material som är ett intrång i integritet
Kommentarerna kommer inte att användas för att begära eller marknadsföra företag eller anpassade eller presentera kommersiella aktiviteter eller olaglig verksamhet.
Du ger härmed PassivInkomst247.se en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och auktorisera andra att använda, reproducera och redigera någon av dina kommentarer i alla former, format eller media.

Hyperlänkning till vårt innehåll
Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:

Statliga organ;
Sökmotorer;
Nyhetsorganisationer;
Online katalogdistributörer kan länka till vår webbplats på samma sätt som de hyperlänkar till webbplatser för andra börsnoterade företag; och
Systemövergripande ackrediterade företag förutom att begära ideella organisationer, välgörenhetsgallerior och välgörenhetsinsamlingsgrupper som kanske inte hyperlänkar till vår webbplats.
Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge som länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, godkännande eller godkännande av länkande part och dess produkter och / eller tjänster; och (c) passar inom ramen för den länkande partens webbplats.

Vi kan överväga och godkänna andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer: